Hans Lambrecht (42), Europese Unie, Liberia

Hans Lambrecht (42), Europese Unie, Liberia

Hans woont en werkt in Liberia voor de Europese Unie. In amper een halfuur vat hij samen waar hij over droomt. Waar hij voor staat en waar hij naartoe wil. In korte en klare zinnen. Hij werd geïnterviewd in oktober 2017 in Brussel.

In zijn job ziet hij veel miserie, maar Hans is een volbloed optimist. Die de dingen aanpakt. Van Suriname, Vietnam, Zuid-Afrika, Oeganda tot Liberia. In dat laatste land zal hij nog twee jaar opereren als sectiehoofd voor ontwikkelingssamenwerking. “Ik wil eraan bijdragen dat iedereen kan doen wat hij of zij wil, zijn wie die wil zijn en alle wensen kan realiseren zonder invloed van bestaande economische, politieke en religieuze machtsstructuren. Daar gaat ontwikkelingssamenwerking voor mij in essentie over. Over belemmeringen wegwerken, over het waarmaken van wensen en verlangens van anderen. Als manager van een sectie voor ontwikkelingssamenwerking binnen een EU Delegatie ben ik verantwoordelijk voor de opvolging van het ontwikkelen en implementeren van programma’s die op nationaal vlak een invloed hebben. Mijn werk is heel concreet, de resultaten zijn ook zichtbaar. Zowel op kleine als op grote schaal. Dat geeft voldoening."

IK BEN ABSOLUUT OPTIMISTISCH OVER DE TOEKOMST

Wat ik vandaag doe, heeft een impact op veel mensen en op generaties die het beter kunnen hebben. Ik hou niet van een status quo, maar van verandering. Liberia kreunt onder de gevolgen van vijftien jaar burgeroorlog en een ebola-epidemie. Het land zat ongeveer volledig aan de grond, de economie was vrijwel onbestaand. Het is heel interessant om mee te helpen aan de heropbouw van een samenleving.” Hij vindt het belangrijk om dat ter plaatse te doen. “Ik wil geen dingen proberen te veranderen vanachter mijn bureau in Brussel. Op het terrein kan je meer doen. En zie je hoe de wereld in elkaar zit. Hoe mensen creativiteit en inventiviteit aanwenden om dingen voor elkaar te krijgen. Maar er is ook een donkere kant aan terreinwerk. Je ervaart vaak corruptie en machtsmisbruik van dichtbij. Uiteindelijk doen mensen wat het best is voor hun familie. Daar ben ik me in het buitenland heel bewust van geworden. 

ER ZIJN HEEL VEEL POSITIEVE VERHALEN, MAAR WE HOREN ZE NIET

In België leven we heel individueel. We beseffen ook niet welke kansen we hebben. De sociale mobiliteit die we kennen in Europa zie je bijna nergens anders ter wereld. In veel andere delen van de wereld zitten mensen vaker vast in een cyclus van schrijnende armoede; al gebeurt het spijtig genoeg in Europa ook."

DE MENS IS INHERENT GOED, MAAR ER GEBEUREN SLECHTE DINGEN

Maar algemeen is hij absoluut optimistisch naar de toekomst toe. “De mens is inherent goed, maar er gebeuren slechte dingen. In de media worden veel zaken buiten proportie getrokken. Sociale media en soorten pers stimuleren een perceptie die niet strookt met de realiteit. Alles moet spectaculair zijn. Er zijn heel veel positieve verhalen, maar we horen ze niet. Ik hoop dat de golf van populisme en negativiteit gaat liggen en dat mensen iets verder kijken dan hun achtertuin.”

The Dreamers_ HANS LAMBRECHTS.jpg
Sté Dupont (26), zaakvoerder, Kortrijk

Sté Dupont (26), zaakvoerder, Kortrijk