Natali Broods (42), acteur, Antwerpen

Natali Broods (42), acteur, Antwerpen

NAAR WAARDE SCHATTEN WAT IK HEB

Natali is zoals je van haar verwacht. Rustig, warm, intelligent en van een natuurlijke schoonheid. Ze is oprecht en open, maar geeft niet alles prijs. Haar persoonlijke dromen zitten diep ingekapseld. Daar laat ze hen het liefst ook zitten. 


“Dromen is voor mij tweeledig. Ik heb dromen voor de maatschappij en ik heb mijn persoonlijke dromen. Die laatste ga ik niet vertellen. Die zijn mijn geheim, niemand kent die. Want vanaf het moment dat je die uitspreekt, zijn er toeschouwers. Het is zoals met een idee. Spreek je dat uit, dan zijn anderen er mee weg. Of zit er een onhoudbare druk op. Ik vind het fijner om een droom te hebben en die waar te maken met mezelf. Stap voor stap. Dat soort dromen gaan over werken aan mezelf. Dat is niet egoïstisch, maar ik moet dat wel alleen doen.”

IK MOET AL MIJN GELUK MEER NAAR WAARDE SCHATTEN

Er is één ding waarmee ik hard worstel. Ik heb vaak het gevoel dat ik alles heb om gelukkig te zijn. Gezonde kinderen. Jack en Julius zijn vijf intussen. De zwangerschap was moeilijk. Maar ik ben heel dankbaar. Ook Jan ontmoeten is iets waar ik heel gelukkig om ben. Ik ben hem laat tegengekomen. Ik dacht niet dat ik nog iemand zou vinden. Ik dacht dat ik het alleen ging moeten doen. En toen kwam ik hem tegen. En hij was nog een goed mens ook. Mijn familie en mijn ouders zijn nog in leven. Ik heb geweldige vrienden en heb –als actrice- nooit zonder werk gezeten. Ik heb al die dingen. Ik vind dat ik die meer naar waarde zou moeten schatten. Dat ik het aan mezelf verplicht ben dat meer uit te dragen. Maar hoe geraak ik daar? Ik vind ook dat ik te veel zaag. Ik moet dat kunnen oplossen. Het is zoals met het zuurstofmasker in het vliegtuig. Je moet dat eerst zelf opzetten vooraleer je anderen kan helpen.”


Het tweede deel van haar droom kan ze anders onder woorden brengen. “Zouden we niet allen een beetje meer moeten beseffen dat we hier allemaal samen op deze aarde moeten leven? Dat we hier niet alleen zijn. Dat alles en iedereen meer met elkaar verbonden is dan we denken. En dat we zoveel kapot maken. Er is zoveel vervreemding, zoveel veel cynisme. Als iedereen tracht beter te doen vanuit zichzelf, en een beetje meer liefde gaf, zou de wereld een betere plek zijn.” Ze gelooft in de kracht van samenwerking. Onze huidige leiders creëren een ieder voor zich mentaliteit. Dat straalt af op iedereen.”

ZIJN WE ALLEN BEREID ONZE LEVENSSTIJL OM TE GOOIEN?
Natali Broods.jpg

“Ik ben oprecht ontroerd wanneer ik de klimaatspijbelaars bezig zie. Ik ging ook naar betogingen vroeger. Wij ijverden voor een school zonder racisme. Maar wat vandaag gebeurt is zoveel grootschaliger. Dat is deels de kracht van sociale media. Kijk naar #metoo en wat dat op gang heeft gebracht. Ik hoop alleen dat het geen stof is die –na de grote storm- weer gaat liggen. Wat de klimaatbetogers betreft, vrees ik er een beetje voor. Zijn mensen bereid hun levensstijl drastisch om te gooien? Willen we niet vooral op citytrip blijven gaan en hun twee auto’s houden?” 


“Wat we doen is niet genoeg. We beseffen collectief niet dat we het probleem nu moeten aanpakken.” Maar alleen maar de burgers verantwoordelijk stellen is te gemakkelijk. “De laksheid van de politiek maakt me kwaad. Neem nu de overkapping van de ring hier in Antwerpen. Die is er ook alleen maar gekomen door het protest van de burgers. Ik wil niet te neutraal zijn als het over die dingen gaat, zonder me overal politiek uit te spreken.”

NOG EEN GROTERE KLOOF? DAN KOMT ER REVOLUTIE

“Een beetje verdraagzaamheid, empathie en respect zou ons allen mooi staan, zegt ze. “Wanneer teenagers op de bomvolle tram rechtstaan voor mij en mijn kinderen. Dan denk ik ‘waaw die zijn goed opgevoed’. We leven in cynische tijden, maar net daardoor staan we open voor verandering. De jonge generatie is terug ondernemend. De deelcultuur die we vandaag kennen zal nog een pak uitgebouwd worden. Een eigen huis of wagen zal niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Ik vind dat straf dat zij daar blijkbaar ook minder belang aan hechten. De kloof tussen arm en rijk mag alleen niet meer groter worden. Gebeurt dat wel, dan komt er een revolutie, vrees ik. Die jonge klimaatbetogers bijvoorbeeld, zijn klaar om iets te ondernemen. Neem ze dan toch mee. Doe iets.”

Decadente warmte


Ze spreekt klare taal en heeft het over kwaadheid en ontroering, zonder zich op te winden. Dan is er genoeg over politiek gepraat. “Ik wil naar de warmte gaan wonen”, zegt ze plots. “Dat is een droom. Ik zou zo graag een jaar lang geen jas moeten dragen. En de zon voelen op mijn huid. Maar we kunnen niet weg. We hebben hier een leuk huis, vrienden en werk. Dus ik wil niet weg. Maar telkens als de zon schijnt besef ik hoe gelukkig ze me maakt. En hoe ik de andere dagen eigenlijk gewoon doorsta. Decadent zeker dat ik dit zeg? Alsof we hier iets hebben om over te klagen.”

Natali Broods.jpg
Pascale Platel (58), actrice en theatermaker, Gent

Pascale Platel (58), actrice en theatermaker, Gent

Clara Cleymans (30), acteur, Antwerpen

Clara Cleymans (30), acteur, Antwerpen